ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news
Advertisement

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 30 อัตรา

1.ภาษาเขมร ชาย ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 6 อัตรา

2.ภาษาเขมร หญิง ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา

3.ภาษาเวียดนาม ชาย ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 6 อัตรา

4.ภาษาเวียดนาม หญิง ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา

5.ภาษาลาว ชาย (อัตรา สิบเอก) จำนวน 6 อัตรา

6.ภาษาลาว หญิง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 4 อัตรา

7.ภาษายาวี ชาย (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

8.ภาษายาวี หญิง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

9.ภาษาเกาหลี หญิง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

10.ภาษาเกาหลี ชาย (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด

2.เป็นบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง ตามอัตราที่ระบุ ใน ผนวก ก.

3.มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิด 1 ม.ค.31 – 31 ธ.ค.43) ชายสูง 155 / หญิง สูง 150 ขึ้นไป

4.สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส

5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า

6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง

9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด

ฐานประมาท หรือลหุโทษ

กำหนดการรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัครในวันที่ : ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2560 และรับสมัคร 18 – 26 ธันวาคม 2560 เว้นวันหยุดเวลาราชการ ( 09.00 น. – 15.30 น.) สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่กองกำลังพล กองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 รามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

**********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2560 | admin | 4.5