สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 12 มกราคม พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19500 บาท

วุฒิ

ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวางระบบคอมพิวเตอร์และสารมนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัคร ( 12 ธันวาคม 2561 )

ลักษณะงาน

ดูแล ตรวจสอบแก้ไขปัญSoftware ระบบNetwork ระบบServer ระบบInternet/Mail ระบบBackupฐานข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล
ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการประมวลผลด้งยคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้
จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณประจำปีที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฯ
บริหารจัดการฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สินคอมพิวเตอร์
ช่วยเหลือ ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบร่วมกับตำแหน่งอื่นในงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของสำนักงานฯ

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

***************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 12 มกราคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5