กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กรมหม่อนไหม

ตำแหน่ง

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ

1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสามัญ (มศ3.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณธงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธ์ุไข่ไหม พันธุ์หม่อน และเชื้อโรคต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง
ทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และดูแลสถานที่ ความสะอาด ห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

*************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 | admin | 4.5