มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหพนักงานธุรการ

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านธุรการของภาควิชา
2. ประสานงานส่วนต่าง ๆ ในเรื่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ และการชำรุดในส่วนของอาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของภาควิชา
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการระดับภาควิชา
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา และระดับคณะฯ
5. ดำเนินงานการจัดทำโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาฯ จัดพิมพ์โครงการที่ภาควิชาได้รับ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดำเนินกิจกรรมโครงการและ จัดทำสรุปรูปเล่มรายงาน
6. ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมสื่อทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และห้องประชุม
7. ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษา วัสดุ สื่อทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561


***************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561"