กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ

– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีประสบการณ์ทำงานด้านรายการและการ กระจายเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office
– สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านประกาศและรายงานข่าว ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านข่าว บทความ ประกาศข้อความภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) การบรรยายบทสารคดี ติดตามจัดทำรายงานข่าว สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในงานหรือพิธีต่างๆ รวบรวม เรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงรายการต่างๆ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 | admin | 4.5