เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตำแหน่งดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติ/คุณสมับติเฉพาะตำแหน่งของผู้เข้าสมัคร สามารถดูได้จากประกาศเทศบาลนครแม่สอดที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 055-533871

สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง2.pdf

**********************************************************

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

-ตำแหน่ง นักการ จำนวน 4 อัตรา

-ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา

-ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 5 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติ/คุณสมับติเฉพาะตำแหน่งของผู้เข้าสมัคร สามารถดูได้จากประกาศเทศบาลนครแม่สอดที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง.pdf

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561"