เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับวิชาชีพเฉพาะ)

- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา

๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๒ อัตรา

๔. พนักงานจ้างทั่วไป

- คนงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา
- คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) จำนวน ๓ อัตรา
- คนสวน จำนวน ๕ อัตรา

สมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องจากประกาศรับสมัครอีกครั้ง

******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561"