มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 – 18 เมษายน 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีพื้นฐานระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (เฉพาะคุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น)

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

3. มีพื้นฐานระดับปริญญาตรี คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาสถิติ หรือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (เฉพาะคุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 – 18 เมษายน 2561 | admin | 4.5