อบต.แม่สลองใน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2561

อบต.แม่สลองใน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีน่ี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตลาคม #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอสรรหาและเลอกสรรเปนพนกงานจาง #อตรา #อบตแมสลองใน

Leave a reply "อบต.แม่สลองใน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2561"