กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

Wednesday, September 26th, 2018 - news

รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิตได้
**หมายเหตุ เริ่มทำงานวันที่ 3 กันยายน 2561 (เงินเดือน 15,000 บาท)
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร
1 วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
2. บัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป
สถานที่สมัคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มการคลัง ชั้น 4)
49 พระราม6 ซอย30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 278 8400 ต่อ 1426
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 ตามวันและเวลาราชการ >

Advertisement
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา | admin | 4.5