มณฑลทหารบกที่ 18 โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

มณฑลทหารบกที่ ๑๘ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน ๑๒ อัตรา
สถานที่และกำหนดการรับสมัคร :
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ติดต่อได้ที่ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายอดิศร เลขที่ ๕๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทุกวัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ (ค่าสมัคร ๕๐ บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายอดิศร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๒๑๑-๑๑๔ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จนถงวนท #จำนวน #ตงแตบดนเปนตนไป #ตลาคม #มณฑลทหารบกท #รบสมครบคคลพลเรอนสอบคดเลอก #อตรา #เพอบรรจเปนลกจางชวคราว #โรงพยาบาลคายอดศร

Leave a reply "มณฑลทหารบกที่ 18 โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561"