กองพลทหารราบที่ 11 เตรียมรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา รับสมัครช่วงเดือนตุลาคม 2561

กองพลทหารราบที่ 11 เตรียมรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กองพลทหารราบที่ 11
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กองพลทหารราบท #จำนวน #รบสมครชวงเดอนตลาคม #อตรา #อตราสบเอก #เตรยมรบสมครทหารกองหนนสอบคดเลอกเปนนายทหารประทวน

Leave a reply "กองพลทหารราบที่ 11 เตรียมรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา รับสมัครช่วงเดือนตุลาคม 2561"