สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Thursday, September 20th, 2018 - news

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ
– ปวส.
– มีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดทำต้นฉบับงานศิลป์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. มีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดทำต้นฉบับงานศิลป์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อดิจิทัล

ลักษณะงาน
1. จัดทำต้นฉบับงานศิลป์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ในโอกาสต่าง ๆ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

***************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Advertisement
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5