โรงพยาบาลศรีธัญญา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลศรีธัญญา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #ขยายเวลารบสมครบคคลเพอเลอกสรรเปนพนกงานกระทรวงสาธารณสขทวไป #จำนวน #ตงแตวนท #ตลาคม #ตำแหนง #อตรา #โรงพยาบาลศรธญญา

Leave a reply "โรงพยาบาลศรีธัญญา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561"