สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

19 views

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าว จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครถึงวันที่ 14 กันยายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.asean-thailand.org/event/view.php?id=33>

Tags: #สมาคมอาเซยนประเทศไทย