โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,550 บาท/เดือน

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลราชการ

สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เลขที่ 210 หมู่ที่ 11 ตำบลอาจสามารถ
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4253 9015
เว็บไซต์ www.jvnkp.net หัวข้อ " ข่าวรับสมัครงาน "
FB : https://www.facebook.com/jvnkp/

Tags: #โรงพยาบาลจตเวชนครพนมราชนครนทร