สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ สมัครออนไลน์คลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตลาคม #ตำแหนง #รบสมครบคคลเขารบการคดเลอกเปนพนกงานจางเหมาบรการ #สมครออนไลนตงแตบดน #สำนกงานคณะกรรมการการแขงขนทางการคา #อตรา

Leave a reply "สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2561"