ด่วน!

62 views

รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
สมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ(ชั้น5) กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล (025075617)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)>

Tags: #ดวน