ด่วน

Monday, August 27th, 2018 - news
Advertisement

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / กลุ่มการคลัง

49 พระราม6 ซอย30 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพ 104000

โทร 02 278 8400 ต่อ 1426

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28-31 สิงหาคม 2561

ตามวันและเวลาราชการ / ติดต่อคุณประไพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

2. มีความสามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิคได้

ผู้สมัคร ทำงานทางด้านการเงิน การตรวจเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย

เริ่มทำงานวันที่ 3 กันยายน 2561 อัตราเงินเดือน 11,200 บาท

1 ตุลาคมเป็นต้นไป เงินเดือนปรับเป็น 15,000 บาท

Advertisement
ด่วน | admin | 4.5