เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กันยายน 2561

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กันยายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ เทศบาลเมืองบางบัวทอง*********************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอการสรรหาและการเลอกสรรเปนพนกงานจางตามภารกจ #อตรา #เทศบาลเมองบางบวทอง

Leave a reply "เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กันยายน 2561"