สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #ตงแตวนท #ตำแหนง #นตกร #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกงานสาธารณสขจงหวดสมทรสงคราม

Leave a reply "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2561"