โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2561

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตบดน #รบสมครบคคลเพอสรรหาและเลอกสรรเปนพนกงานจาง #อตรา #โรงพยาบาลสมเดจพระยพราชเดชอดม

Leave a reply "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2561"