สำนักบริหารการคลัง กระทรวงต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2561

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงต่างประเทศ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*****************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กระทรวงตางประเทศ #จำนวน #ตงแต #ตำแหนง #บดน #รบสมครบคคลเขารบการคดเลอกเปนพนกงานจางเหมาบรการ #สงหาคม #สำนกบรหารการคลง #อตรา

Leave a reply "สำนักบริหารการคลัง กระทรวงต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2561"