เทศบาลตําบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561

เทศบาลตําบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ เทศบาลตําบลขามใหญ่
รับสมัครบุคคลเพิ่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑. พนักงานจ้างตามภาระกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู กลุ่มงิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา

๒. พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๗ อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๓ อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา

********************************************************************
คลิ๊กเลือกที่หัวข้อประกาศ
รายละเอียดประกาศรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอสรรหาและการเลอกสรรเปนพนกงานจาง #สงหาคม #อตรา #เทศบาลตาบลขามใหญ

Leave a reply "เทศบาลตําบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561"