องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561

Monday, August 20th, 2018 - news
Advertisement

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561

KrootLogo120px
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา กำหนดรับสมัคร วันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ อบจ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3641-1404 ต่อ 101
25610814

Advertisement
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 | admin | 4.5