กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Monday, August 20th, 2018 - news
Advertisement

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน 13800 บาท
วุฒิ
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระบบเดียวกัน ด้านพาณิชยกรรม/ด้านพาณิชยการ/ด้านบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
2. ทำหน้าที่เรียบเรียงจัดเอกสารบันทึกตารางเวลางาน การนัดประชุม
3. พิมพ์ข้อมูลวิชาการและเอกสารทางวิชาการรวบรวมจัดหมวดหมู่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. บันทึกข้อมูลทางเดินหนังสือภายใน ภายนอก ในระบบสารสนเทศ
5. ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

**************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Advertisement
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5