มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

Wednesday, August 15th, 2018 - news
Advertisement

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล 78 อัตรา
Tue, 08/14/2018 – 10:20 | อรอนงค์ ชูเวช

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วัน เวลารับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30น.)

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง
สังกัดวิทยาเขตตรัง
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถ

เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
มีจิตบริการ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีใบนำปลด สด.43
มีหนังสือรับรองการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจ และไม่เคยต้องทาคดีอาญารวมถึงคดีประเภทอื่นๆ
มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มีประสบการณ์การทำงานด้านศูนย์ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสโตร์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ การตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์ และหรือการตวจสอบคุณภาพ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายผลผลิตที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน

วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา
ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ

เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประมง, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่

เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการทำงานกิจกรรมนักศึกษา ทำงานสโมสรนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้

2. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

เพศชาย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์และใช้พื้นฐานต่างๆ ภายในงานโรงแรมและการ ท่องเที่ยว หรือเกี่ยวข้องกับงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาโรงแรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็น พิเศษ

แนบไฟล์เอกสาร:

PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 78 อัตรา.pdf
>

Advertisement
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 | admin | 4.5