สสจ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561

สสจ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*****************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สสจชยนาท #เจาพนกงานธรการและนกวชาการสาธารณสข

Leave a reply "สสจ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561"