สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #ดานพสดและดานบรหารงานบคลากร #ตงแตวนท #ตำแหนง #พนกงานบรหารทวไป #พศ #รบสมครพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สถาบนการอาชวศกษาภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

Leave a reply "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561"