กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 กันยายน พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #กรมวชาการเกษตร #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #นกวชาการสถตปฏบตการ #พศ #รบสมครบคคลเพอสอบบรรจเขารบราชการ #อตรา

Leave a reply "กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 กันยายน พ.ศ. 2561"