การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดสระบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดสระบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

****************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #การไฟฟาสวนภมภาค #จงหวดสระบร #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครเพอคดเลอกบคคลเขาปฏบตงานในตำแหนง #ลกจางชาง #สงหาคม #เขต

Leave a reply "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดสระบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561"