สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ปตรทกสาขา #รบสมครบคคลเพอคดเลอกเพอปฏบตงานธรการโรงเรยน #วฒ #สงหาคม #สพปราชบร #อตรา #เขต

Leave a reply "สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561"