สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จงหวดพษณโลก #ตงแตวนท #ตำแหนง #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกวจยและพฒนาการเกษตรเขตท #เขตท #เจาหนาทธรการ

Leave a reply "สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561"