สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #รบสมครคดเลอกเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการ #สงหาคม #สสจเชยงใหม #อตรา

Leave a reply "สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561"