สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2561

สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #รบสมครคดเลอกเพอบรรจบคคลเขารบราชการในสงกดโรงพยาบาลเลย #สงหาคม #สำนกงานกระทรวงสาธารณสขจงหวดเลย #อตรา

Leave a reply "สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2561"