วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #คร #ดานบรหารงานทวไป #ตงแตวนท #ตำแหนง #พนกงานบรหารทวไป #พศ #รบสมครพนกงานราชการทวไป #วทยาลยพณชยการบางนา #สงหาคม #และพนกงานบรหารทวไป

Leave a reply "วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561"