สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #ตงแตวนท #ตำแหนง #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกวจยและพฒนาการเกษตรเขตท #เจาพนกงานการเกษตร

Leave a reply "สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561"