โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงจำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงจำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
****************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอคดเลอกเปนพนกงานกระทรวงสาธารณสข #สงหาคม #อตรา #โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

Leave a reply "โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงจำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561"