เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ เทศบาลนครนครราชสีมา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอสรรหาเลอกสรรเปนพนกงานจางทวไป #สงหาคม #อตรา #เทศบาลนครนครราชสมา

Leave a reply "เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561"