สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  สสจ.ขอนแก่น
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครคดเลอกเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการ #สงหาคม #สสจขอนแกน #อตรา

Leave a reply "สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561"