สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  สสจ.กำแพงเพชร
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**************************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีน่ี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #รบสมครคดเลอกเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการ #สงหาคม #สสจกำแพงเพชร #อตรา

Leave a reply "สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561"