อบต.สำโรงทาบ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2561

อบต.สำโรงทาบ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอดำเนนสรรหาและเลอกสรรเปนพนกงานจาง #สงหาคม #อบตสำโรงทาบ

Leave a reply "อบต.สำโรงทาบ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2561"