โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตบดน #ตำแหนง #รบสมครสอบและคดเลอกบคคลเขาเปนลกจางชวคราว #สงหาคม #อตรา #โรงพยาบาลลาดกระบงกรงเทพมหานคร

Leave a reply "โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2561"