สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ีนี่>

Tags: #จงหวดสราษฎรธาน #ตงแตวนท #ตำแหนง #พนกงานประจำสำนกงาน #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกวจยและพฒนาการเกษตรเขตท

Leave a reply "สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2561"