สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2561

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตวนท #รบสมครลกจางเหมาบรการเพอปฏบตงาน #สำนกงานคณะกรรมการการอดมศกษา #อตรา

Leave a reply "สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2561"