สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
***************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสอบแข่งขัน
>

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครสอบแขงขนเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราบการ #สถาบนบณฑตพฒนศลป #อตรา

Leave a reply "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561"