กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรมสงเสรมการเกษตร #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #นกวชาการสงเสรมการเกษตร #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #อตรา #และเจาพนกงานธรการ

Leave a reply "กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561"