สำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #พนกงานทวไป #รบสมครสอบและคดเลอกบคคลเขาเปนลกจางชวคราว #สงหาคม #สำนกงานเขตปทมวน #อตรา

Leave a reply "สำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561"