กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  กรมการขนส่งทางบก
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรมการขนสงทางบก #ตงแตวนท #ตำแหนง #นกวชาการขนสงปฏบตการและเจาพนกงานขนสงปฏบตงาน #พศ #รบสมครบคคลเพอสอบบรรจเขารบราชการ #สงหาคม

Leave a reply "กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-27 สิงหาคม พ.ศ. 2561"