กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2561

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เนื้อหาวิชาที่สอบ>

Tags: #กรมพนจและคมครองเดกและเยาวชน #จำนวน #รบสมครสอบแขงขนเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราบการ #สงหาคม #สมครออนไลนตงแตวนท #หนวย #อตรา

Leave a reply "กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2561"